Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘Radosław Sikorski’

Na moje pytania dotyczące niefortunnej wypowiedzi min. Radosława Sikorskiego, że polskie wina z uwagi na swą jakość nie będą podawane w czasie spotkań w ramach polskiej prezydencji w UE, otrzymałem dwie godziny temu odpowiedź od Rzecznika Prasowego MSZ (cytuję in extenso:)

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pytania, informujemy, że Węgrzy są współgospodarzem Szczytu Partnerstwa Wschodniego i przekazanie wina traktujemy jako ich wkład w to wydarzenie, co zostało potwierdzone zapisami w memorandum. Dotyczy to wyłącznie kolacji i lunchu dla szefów państw i rządów oraz delegacji.

Podczas innych spotkań oczywiście będziemy tez podawać inne wina europejskie, dobrane do menu, także polskie alkohole – wina oraz nalewki. Na co najmniej jednym spotkaniu serwowane będzie polskie wino.

Degustacja była zorganizowana przez ambasadę Węgier, w jej siedzibie i prowadzona przez Helgę Gal, sommelierkę węgierskiej prezydencji. W degustacji uczestniczyli importerzy i catererzy i służyła ona przedstawieniu win węgierskich i zachęceniu do ich włączenia do menu spotkań. Wybór zależy od catererów, zakupu wina powinni oni dokonywać na rynku polskim. Dotyczy to wszystkich produktów i napojów na spotkania objęte usługami cateringowymi.

Wybór catererów dokonywany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych każdorazowo na poszczególne spotkania lub grupy spotkań zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

Z poważaniem,

Biuro Rzecznika Prasowego

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

W związku z tą odpowiedzią przesłałem do MSZ kolejne pytania:

1. Wybór podmiotu, który doradzałby MSZ w doborze win do poszczególnych spotkań w ramach prezydencji w UE został uruchomiony w VIII 2010. Do złożenia oferty został zaproszony m.in. opiniotwórczy Magazyn WINO, z którym współpracują najlepsi polscy degustatorzy. Departamentu Koordynacji Przewodnictwa Polski w Radzie UE w IX 2010 dokonał wyboru innego podmiotu. Kto był tym podmiotem?

2. Co ma na celu podpisane przez min. Sikorskiego memorandum o węgierskim winie? Czy wyłącznie „przekazanie” jak Państwo piszą węgierskiego wina na Szczyt Partnerstwa Wschodniego? Czy „przekazanie” win węgierskich odbyło się bezpłatnie? Czy opinia publiczna może poznać treść memorandum?

3. We wczorajszej wypowiedzi min. Sikorski sugerował, że polskie wina nie będą podawane w czasie spotkań w ramach prezydencji z powodów jakościowych i ilościowych. Państwo w odpowiedzi wspominają, że „na co najmniej jednym spotkaniu serwowane będzie polskie wino”. Czy oznacza to zmianę decyzji? Jakie polskie wino będzie prezentowane na tym spotkaniu/ach i w jakim trybie zostanie wyselekcjonowane?

4. W pierwszym mailu pytałem o degustację win polskich, w której miał brać udział min. Radosław Sikorski. Wg jego wypowiedzi z wczoraj cytowanej przez PAP odbyła się ona w pałacyku MSZ przy ul. Foksal i brali w niej udział „polscy sommelierzy”. Uprzejmie proszę o przybliżenie szczegółów tego spotkania, w którym brał udział Minister.

5. W przesłanej odpowiedzi MSZ sugeruje, że doboru win do poszczególnych spotkań dokonują każdorazowo zleceniobiorcy MSZ – catererzy. Jak to się ma do instytucji doradcy MSZ, który miał zostać wybrany w trybie urzędowym w IX 2010 i miał przygotować ekspertyzę doboru win? I jak połączyć fakt doboru win przez catererów z wczorajszą wypowiedzią min. Sikorskiego sugerującą, że w czasie prezydencji podawane będą wina węgierskie, a nie będą  podawane polskie?

Cdn.

Read Full Post »

Older Posts »